Fakta

Sonfjället (på härjedalska: Sôna).

Vägbeskrivning: Sommartid tar man sig enklast till Sånfjällets nationalpark via Nyvallen. Det är skyltat till Sånfjällets NP. Vintertid är den vägen stängd. Man kan också komma in via Nysätern. Denna väg är öppen året runt och då kör du söderut från Hede mot Råndalen. Andra vägar till parken är från rastplatsen vid Valmen i öster och via markerad sommar- och vinterled från Dalsvallen i söder.

Kommun: Härjedalen
Storlek: 104 km2 (10 400 hektar)
Bildad år: Sånfjällets nationalpark 1909, naturreservaten Nysätern och Nyvallen 1992

Övrigt: Nyvallen, Nysätern och Dalsvallen är naturliga utgångspunkter för både kortare och längre turer. Här finns stugor för uthyrning i privat regi. Vid Nyvallen finns också en informationscentral, där man kan få den viktigaste informationen om nationalparken och dess natur. Vid Nyvallen och i anslutning till rastplatsen vid Valmen finns handikappanpassade torrdass. Den enda raststugan inom parken ligger i Sododalen.

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om Sånfjället och andra nationalparker.

Kom ihåg att allemansrätten inte gäller fullt ut i
naturskyddade områden!

För dig som besöker Sånfjällets nationalpark, samt Nyvallens och Nysäterns naturreservat är det förbud mot att:

 • bortföra mineral eller annat geologiskt material
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Det är däremot tillåtet att ta lösa torra grenar och kvistar från marken för att elda.
 • plocka eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är tillåtet
 • inplantera växt- eller djurart
 • samla in eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
 • jaga eller fiska. Man får dock fiska i Styggtjärn med gällande fiskekort och enligt de begränsningar som Hedvikens fiskevårdsområde bestämt.
 • använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • landa med luftfarkost
 • flyga närmare marken än 300 meter
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, affisch eller dylikt
 • ordna orienteringskontroller eller markerade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Andra regler gäller för verksamhet i området. Det finns också andra lagar att ta hänsyn till - i fjällreservaten till exempel rennäringslagen.